Tuesday, October 12, 2010

-3D The World Of Imagination -

Permulaan versi 2

Tutorial 1 <<Cawan>>

Langkah 1:
Pada software Lightwave 9.6 (Modeler).

Langkah 2:
Tools -> pen -> lakarkan bentuk cawan(seperti gamba rajah)


Langkah 3
Multiply -> Lathe
Gerakkan Cursor sehingga terhasilnya lakaran cawan.(Seperti Gamba Rajah)


Langkah 4
Select -> Select Polys -> Click cursor pada permukaan yang akan diwarnakan.->Tekan 'q'. -> Namakan permukaan serta pilih warna -> Tekan 'OK'


Akhirnya..

No comments:

Post a Comment